Panglaya. | Maragubdub, San Remigio, Antique

 

Pag panglaya sa naga lanab nga suba.