SEPTEMBER 30, 2019

Hindi Ruman mabakal kang kwarta ang kalipay kang mga katawhan nga nag batun kang Kinse (15) kang Karbaw nga paga tugro kag sagudun kang atun mga kubos nga mga Kasimanwa gani ang diyang nga programa bunga kang mayad nga pagdumara kang atun Pinalangga nga THE ICON OF CHANGE Mayor Mar Canja Mission Jr. ang diyang nga programa amo ang Draft Animal under Special Agricultural Area of Development (SAAD)

gani wara run ti baka kag karbaw nga maga duradura kay ang pangobyerno sa banwa tampad limpyo kag may prinsipyo, ang para sa taho i tugro sa taho.

#ArangkadaSanRemigio
#OneSanRemigioOneMission
#TogetherWeWillMakeSanRemigioGreat
#TheIconOfChange